Publikacje urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Publikacje

 • "Lubelskie na rynku pracy" 4/2019

  Szanowni Państwo, rok 2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie to czas nowych inicjatyw i wieloaspektowego spojrzenia na ewoluujący rynek pracy. Wychodząc naprzeciw zachodzącym zmianom społeczno-gospodarczym, demograficznym oraz strukturalnym staramy się służyć na rzecz efektywnego zatrudnienia i rozwoju regionalnego rynku pracy.

 • Raport z badań: kwalifikacje w zawodach szkolnictwa branżowego a potrzeby lokalnych rynków pracy

  Prezentujemy pierwszą regionalną diagnozę zapotrzebowania na kwalifikacje w zawodach szkolnictwa branżowego. W opracowaniu przygotowanym w Wydziale Badań i Analiz są informacje o kwalifikacjach deficytowych.

 • Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów roku akademickiego 2017/2018

  „Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów roku akademickiego 2017/2018" – to publikacja Wydziału Badań i Analiz. Źródłem opracowania są dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Gdańsku dotyczące liczby absolwentów i studentów roku akademickiego 2017/2018 w Polsce, a także w poszczególnych województwach.

 • "Lubelskie na rynku pracy" 3/2019

  Szanowni Państwo nawiązując do symboliki naszego nowego logo – otwartych drzwi i możliwości z tego wynikających, przekazuję w Państw ręce najnowszy numer biuletynu „Lubelskie na rynku pracy". Symbol graficzny naszego Urzędu reprezentuje wartości przyświecające codziennej pracy publicznych służb zatrudnienia na rzecz lubelskiego rynku pracy.

 • Niezbędnik pracodawcy - oferta urzędów pracy

  Publikacja „NIEZBĘDNIK PRACODAWCY – oferta urzędów pracy” jest efektem współpracy w ramach Partnerstwa lokalnego i prezentuje usługi i instrumenty rynku pracy skierowane do Pracodawców.

 • Edukacyjno-zawodowy niezbędnik dla rodziców i uczniów szkoły podstawowej

  Wydawnictwo wydawane jest cyklicznie, co roku uaktualniane oraz przekazywane do nauczycieli/doradców zawodowych ze szkół partnerskich, którzy z kolei rozprowadzają Niezbędniki wśród rodziców. Zawiera informacje, wskazówki i praktyczne porady na temat wspierania młodego człowieka w procesie rozwoju edukacyjno- zawodowego.

 • Niezbędnik Pracodawcy kształcenie dualne czyli ,,pracownik szyty na miarę"

  Dedykując pracodawcom nasze najnowsze wydawnictwo, kierujemy się ideą tworzenia przestrzeni dla nowoczesnego szkolnictwa branżowego, odpowiadającego na potrzeby gospodarki. Naszym celem jest zaprezentowanie kształcenia dualnego jako formy dającej wiele wymiernych korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi (uczniowi).

 • Analiza branży rachunkowo-księgowej w województwie lubelskim

  Udostępniamy piątą branżową publikację Wydziału Badań i Analiz, a w niej: potrzeby pracodawców w branży rachunkowo-księgowej, kluczowe kwalifikacje i kompetencje do pracy w branżowych firmach, możliwości kształcenia pod potrzeby rynku, perspektywy rozwoju sektora, opinie zatrudnionych. Zapraszamy do lektury.

 • "Lubelskie na rynku pracy" 2/2019

  Zapraszamy do lektury biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie "Lubelskie na rynku pracy" (2/2019). Tematem przewodnim publikacji jest 15-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz działalność Urzędu w tym okresie.

 • Ulotki informacyjne Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Lublinie

  Ulotki informacyjne Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej z zakresu poradnictwa zawodowego (edycja 2019). Załączniki Adresy internetowe - ulotka (pdf, 1637 KB) Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej - ulotka (pdf, 2183 KB) List motywacyjny - ulotka (pdf, 1758 KB) Rozmowa kwalifikacyjna -...

 • "Lubelskie na rynku pracy" 1/2019

  Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym (1/2019) numerem biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie "Lubelskie na rynku pracy". Tematem przewodnim numeru jest 100-lecie Publicznych Służb Zatrudnienia.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę