Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

 • Informacja dotycząca archiwizacji dokumentów w ramach PO KL

  Zgodnie z art. 90 ust. 1a rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 w dniu 20 listopada 2020 r. upłynął trzyletni termin na przechowywanie dokumentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) (saldo końcowe zostało wypłacone przez Komisję Europejską 20 listopada 2017 r.).

 • Nabór wniosków w ramach Działania 9.2

  Nabór wniosków w ramach Działania 9.2 - Aktywizacja zawodowa - projekty PUP - 2021   Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w...

 • Przypomnienie o RIS

  Do 31.01.2021r. instytucje szkoleniowe wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych są zobowiązane złożyć wniosek o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku...

 • Przypomnienie o KRAZ

  Do 31.01.2021 r. podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia zobowiązane są złożyć informację o działalności agencji zatrudnienia za 2020 rok . Informację...

 • Przerwa w pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

  Przerwa w pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

 • Życzenia Świąteczne 2020

  Życzenia Dyrekcji i Pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie

 • Realizacja ustawy Tarcza 6.0

  Dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników w ramach realizacji ustawy Tarcza 6.0

 • XIV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie

  Uprzejmie informujemy, że 16 grudnia 2020 r. odbędzie się XIV posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie. Wnioski w sprawie opinii dotyczącej zasadności kształcenia w danym zawodzie prosimy składać do 2 grudnia br.

 • Informacja o projekcie "Akademia Pozytywnej Zmiany"

  Skorzystaj z: Analizy sytuacji firmy na rynku 80 h szkoleń 30 h indywidualnej pracy z mentorem Narzędzi do budowania strategii biznesowej Projekt dla przedsiębiorców z sektora MŚP z nowo otwartym biznesem z terenu całej Polski. www.polbi.pl/akademia-pozytywnej-zmiany-projekt-ue ...

 • Numer rachunku do zwrotu środków

  Udostępniamy Państwu nr rachunku do dokonywania zwrotów środków z projektów współfinansowanych z EFS RPO WL 2014-2020 (w ramach konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie): 81 1020 3147 0000 8602 0111 5450  

Wyświetlanie 1 - 10 z 553 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę