Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

 • Rejestr Instytucji Szkoleniowych - raport 2020

  Zachęcamy do zapoznania się z Raportem dotyczącym działalności szkoleniowej za 2020 rok instytucji wpisanych do Rejestru Instytucji Szkoleniowych województwa lubelskiego. Załączniki RAPORT RIS 2020 (pdf, 430 KB) ...

 • Raport z działalności agencji zatrudnienia w 2020 roku

  Publikujemy Raport z działalności agencji zatrudnienia zarejestrowanych w województwie lubelskim - na podstawie informacji o działalności za 2020 rok. Zapraszemy do zapoznania się. Załączniki Raport z działalności agencji...

 • "Lubelskie na rynku pracy" 2/2021

  Przekazujemy Państwu najnowszy numer Biuletynu Informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie.

 • 7 dni poszukiwania pracy

  Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi w najnowszej edycji Poradnika 7 dni poszukiwania pracy (edycja 2021).

 • Kreuj obraz zawodowy - zrób profesjonalne zdjęcie do CV !

  W związku z rozpoczęciem akcji: "Kreuj obraz zawodowy. Profesjonalne Zdjęcia do CV - Bezpłatne Udostępnienie Inteligentnego Kreatora Zdjęć do CV w celu podwyższenia konkurencyjności kandydata na rynku pracy" pod honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, serwisy Passport-Photo.Online oraz PhotoAiD.com przygotowały bezpłatne...

 • Zaproszenie do projektu "Cel: aktywni"

  Projekt skierowany jest do 60 osób z niepełnosprawnościami (36K,24M), powyżej 18 roku życia, wykluczonych (w tym dotkniętych ubóstwem)/osób zagrożonych ubóstwem/wykluczeniem społecznym, które...

 • KOMUNIKAT - Tarcza antykryzysowa

  W związku z dużą liczbą wniosków o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które wpływają do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, informujemy że nie jesteśmy w stanie udzielać odpowiedzi na pytania dotyczące etapu rozpatrywania konkretnych wniosków.

 • KOMUNIKAT

  Przypominam, że 10 czerwca upływa termin składania wniosków o dofinansowanie wynagrodzeń pracowników na podstawie art. 15g i art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

 • XVI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie

  Uprzejmie informujemy, że w dniu 17 czerwca br. odbędzie się XVI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie. Wnioski w sprawie zaopiniowania nowych kierunków kształcenia prosimy składać do 11 czerwca br .( data wpływu do WUP w Lublinie).

 • Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021 - ogłoszenie konkursu

  Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie...

Wyświetlanie 1 - 10 z 570 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę