Dla pracodawców i przedsiębiorców - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Dla pracodawców i przedsiębiorców

Projekt badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, uruchomiony w 2013 r. Zrealizowane badania stanowiły odpowiedź na zdiagnozowaną sytuację problemową oraz kontynuację już rozpoczętych, dzięki...

Założeniem LORP było obserwowanie regionalnego i lokalnego rynku pracy, w tym cykliczne prowadzenie badań oraz opracowywanie analiz i prognoz. Działalność LORP pozwoliła na wskazanie kierunku zmian i...

Projekt został przygotowany przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w temacie F "Wpieranie zdolności przystosowawczych...

Projekt „@lterEgo"  Projekt @lterEgo był inicjatywą mającą na celu przeciwdziałanie bezrobociu kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci lub sprawujących opiekę nad...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę