Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Przydatne strony

Projekt badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, uruchomiony w 2013 r. Zrealizowane badania stanowiły odpowiedź na zdiagnozowaną sytuację problemową oraz kontynuację już rozpoczętych, dzięki...

Założeniem LORP było obserwowanie regionalnego i lokalnego rynku pracy, w tym cykliczne prowadzenie badań oraz opracowywanie analiz i prognoz. Działalność LORP pozwoliła na wskazanie kierunku zmian i...

Obrazek dla: „Outplacement dla oświaty”
„Outplacement dla oświaty”

Sytuacja demograficzna w regionie skłoniła Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wraz z pięcioma powiatowymi urzędami pracy z województwa lubelskiego, do podjęcia działań na rzecz...

1. Leonardo da Vinci - informacje o programie [ zobacz ]  2. Realizacja projektu [ zobacz ]  3. Broszura informacyjna "Zjednoczeni w doświadczeniach - Projekt wymiany,...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do osób bezrobotnych i poszukujących pracy

Projekt badawczy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, uruchomiony w 2013 r. Zrealizowane badania stanowiły odpowiedź na zdiagnozowaną sytuację problemową oraz kontynuację już rozpoczętych, dzięki...

Założeniem LORP było obserwowanie regionalnego i lokalnego rynku pracy, w tym cykliczne prowadzenie badań oraz opracowywanie analiz i prognoz. Działalność LORP pozwoliła na wskazanie kierunku zmian i...

Projekt został przygotowany przez Partnerstwo na Rzecz Rozwoju w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, w temacie F "Wpieranie zdolności przystosowawczych...

Projekt „@lterEgo"  Projekt @lterEgo był inicjatywą mającą na celu przeciwdziałanie bezrobociu kobiet i mężczyzn samotnie wychowujących dzieci lub sprawujących opiekę nad...

Czytaj więcej w temacie: Projekty skierowane do pracodawców i przedsiębiorców

9,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2016r.

Statystyki i analiza
  • 831,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 997,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 415,60 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 25.088,94 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

PartnerzyPartnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę