Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

 • Konferencja "Partnerzy na rzecz kształcenia dualnego"

  W dniu 25 stycznia 2018 r. w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyła się konferencja "Partnerzy na rzecz kształcenia dualnego" organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Konferencja...

 • Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Jednostce Wojskowej Nr 4071 w m. Żagań

  Dowódca Jednostki Wojskowej Nr 4071 w m. Żagań Informuje, że w każdy czwartek miesiąca od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej: 1) w korpusie oficerów...

 • Rynek pracy - perspektywa pracowników

  Zapraszamy pracujących na terenie województwa lubelskiego do wypełnienia ankiety: pracujacy.webankieta.pl Zbierane są m.in. opinie na temat zmian na rynku pracy. ...

 • Zmiana przepisów dotyczących podmiotów świadczących usługi agencji zatrudnienia

  1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw: zobowiązujące agencje pracy tymczasowej i inne podmioty niepodlegające wpisowi do rejestru agencji zatrudnienia (m.in. Ochotnicze Hufce Pracy, centra integracji...

 • REBORN - wsparcie dla przedsiębiorców w województwie lubelskim!

  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie partnerem regionalnym w ramach Regionalnej Grupy Interesariuszy międzynarodowego projektu REBORN.   ...

 • Przypomnienie o Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia

  Przypominamy o obowiązku złożenia informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 19f. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.). Powyższą informację...

 • Przypomnienie o Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

  Przypominamy o obowiązku złożenia wniosku o kontynuację działalności w 2018 roku w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych . Instytucja szkoleniowa wpisana do RIS t zobowiązana jest poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym tj. w 2018. W celu...

Wyświetlanie 91 - 97 z 97 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę