Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

 • 40 mln dla osób młodych do 30 roku życia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 28 grudnia 2016 r. rozstrzygnął konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i ogłosił listę rankingową.

 • Przypomnienie o KRAZ

  Uprzejmie przypominamy o obowiązku złożenia informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2016, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2017 r. - zgodnie z art. 19f. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, z późn.zm.). Powyższą...

 • Przypomnienie o RIS

  Przypomnienie o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych w 2017 roku. Uprzejmie przypominamy o obowiązku aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Instytucja szkoleniowa wpisana do RIS jest zobowiązana poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie o kontynuowaniu...

 • Życzenia Świąteczne

 • "Lubelskie na rynku pracy" 4/21 2016

  Zapraszamy do zapoznania się z 21-tym numerem biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie "Lubelskie na rynku pracy". ...

 • Świąteczne Targi Pracy

  10 grudnia 2016 r. doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii w Chełmie WUP w Lublinie, wzięli udział w „ Świątecznych Targach Pracy" zorganizowanych przez Centrum Edukacji i Pracy OHP oraz Centrum Nauki i Biznesu „Żak" w Chełmie. W Targach, w świątecznej oprawie, oprócz...

 • Konferencja „PO WER – dobry start dla młodych”

  Zobacz relację z Konferencji „PO WER - dobry start dla młodych" Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza do udziału w konferencji, podczas której zaprezentowane...

 • Perspektywy pracy w Lublinie i województwie lubelskim - 8.12.2016 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej opracowało wykaz zawierający zestawienie firm, które w chwili obecnej prowadzą rekrutacje pracowników (stan na 8 grudnia 2016 r.). ...

 • Posiedzenie Rady Terenowej do Spraw Spełecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Lubelskiego

  1 grudnia 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie odbyło się posiedzenie Rady Terenowej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Województwa Lubelskiego.  Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady- Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie Jerzy Krzysztof Rodzik. Członek Rady Głównej - ks. Mieczysław...

 • Nowy harmonogram zajęć poradnictwa grupowego w I kwartale 2017 r.

  Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem zajęć poradnictw grupowego w I kwartale 2017 r. organizowanych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Lublinie. Doradcy zawodowi zapraszają wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane własnym...

Wyświetlanie 1 - 10 z 67 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę