Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

 • Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych

  Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu systemowego PO KL prowadzi badania losów absolwentów. Tegoroczna edycja skierowana jest wyłącznie do absolwentów szkół wyższych, którzy po roku 2003 ukończyli studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na uczelni z województwa lubelskiego. Krótkie badanie on-line...

 • Przypomnienie o obowiązku złożenia informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2013

  Uprzejmie przypominamy o obowiązku przedstawienia Marszałkowi Województwa Lubelskiego informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2013,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. - zgodnie z art. 19f. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z...

 • Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

  W dniu 21 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy /Dz.U. z 2013 r., poz. 1291/. Ustawa określa zasady przyznawania przedsiębiorcom bezzwrotnych świadczeń  (pomocy de minimis) z : 1. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia...

 • Przypomnienie o aktualizacji danych instytucji szkoleniowej w 2014 roku w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

  Uprzejmie przypominamy o aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest zobowiązana powiadomić Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie  w formie papierowej lub elektronicznej o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku...

Wyświetlanie 41 - 44 z 44 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę