Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

 • Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy

  Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późń. zm.) oraz §15 ust. 2 Regulaminu pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 24 stycznia 2014r). w 2014 roku wyznaczono dodatkowo dwa dni...

 • Wykaz zajęć aktywizacyjnych i wykaz porad grupowych w II kwartale 2014 r.

  Doradcy zawodowi zapraszają wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane własnym rozwojem do udziału w zajęciach aktywizacyjnych i warsztatach organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie i Filiach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Udział w zajęciach to okazja...

 • Dodatkowe środki Funduszu Pracy dla województwa lubelskiego w 2014 roku

  Miło nam poinformować, iż pierwsza pula środków Funduszu Pracy, stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2014 roku, jest już do dyspozycji powiatowych urzędów pracy. Województwo lubelskie, w pierwszym etapie aplikowania o dodatkowe środki Funduszu Pracy, otrzymało pulę dostępnych środków w łącznej...

 • Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2014

  Minister Pracy i Polityki Społecznej zorganizował w dniu 24 lutego 2014 r. w Warszawie  uroczystą konferencję z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia . Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, publicznych służb zatrudnienia, instytucji rynku...

 • Konferencja inaugurująca Porozumienie partnerskie

  Miło nam poinformować, iż w dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w Hotelu Mercure Lublin Centrum w Lublinie, odbędzie się Konferencja inaugurująca Porozumienie partnerskie zawarte w 95-tą rocznicę powstania publicznych służb zatrudnienia organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. ...

 • Targi Edukacyjne „Edukacja 2014”

  W dniach 18-19 lutego 2014 r. w siedzibie Targów Lublin S.A odbyła się X jubileuszowa edycja Targów Edukacyjnych „Edukacja 2014". W tym czasie swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie z naszego województwa, a także z różnych miast Polski. Odbyły się...

 • Gwarancje dla młodzieży w Polsce

  W dniu 6 lutego 2014 roku, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz, wystosował pismo skierowane do starostów powiatów, prezydentów miast i dyrektorów powiatowych urzędów pracy, dotyczące realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Założenia powyższego postulatu skupiają się wokół zapewnienia młodym...

 • Spotkanie dotyczące „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020”

  W związku z przyjęciem Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020", Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane konkursem, na spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji...

 • Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych

  Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu systemowego PO KL prowadzi badania losów absolwentów. Tegoroczna edycja skierowana jest wyłącznie do absolwentów szkół wyższych, którzy po roku 2003 ukończyli studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na uczelni z województwa lubelskiego. Krótkie badanie on-line...

 • Przypomnienie o obowiązku złożenia informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2013

  Uprzejmie przypominamy o obowiązku przedstawienia Marszałkowi Województwa Lubelskiego informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2013,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. - zgodnie z art. 19f. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z...

Wyświetlanie 541 - 550 z 552 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę