Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Przydatne strony

5,4%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu grudnia 2021r.

Stopa bezrobocia

  • 1.240,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.489,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 620,40 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 33.943,80 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
Sekretariat tel. 81 463 53 00, fax 81 463 53 05,
tel. kom. 605 90 34 76
e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl; luwu@praca.gov.pl

Punkty Doradczo-Informacyjne Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Filia WUP w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 45 63

Filia WUP w Chełmie
ul Mickiewicza 37, 22-100 Chełm
tel. 82 563 05 82

Filia WUP w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
tel. 84 677 66 19

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę