Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Przydatne strony

5,2%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec grudnia 2022 r.
wykres statystyki

  • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 38.884,02 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
Sekretariat tel. 81 463 53 00, fax 81 463 53 05,
tel. kom. 605 90 34 76
e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl; luwu@praca.gov.pl

Punkty Doradczo-Informacyjne Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Filia WUP w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 45 63
e-mail: bialapodlaska-filia@wup.lublin.pl

Filia WUP w Chełmie
ul Mickiewicza 37, 22-100 Chełm
tel. 82 563 05 82
e-mail: chelm-filia@wup.lublin.pl

Filia WUP w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
tel. 84 677 66 19
e-mail: zamosc-filia@wup.lublin.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę