Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

Przydatne strony

Poradnictwo zawodowe

Kafelek bezpłatne badania predyspozycji zawodowych
Bezpłatne badania predyspozycji zawodowych
Kafelek_oferta_centrum_webinary
Oferta Centrum - webinary
Kafelek zasoby informacji zawodowych online
Zasoby informacji zawodowych on-line
Kafelek mapa karier - interaktywna i darmowa baza informacji o ścieżkach kariery i rynku pracy
Mapa karier - interaktywna i darmowa
baza informacji o ścieżkach kariery i rynku pracy
Kafelek szkolenia w ramach EFS
Szkolenia w ramach EFS, PFRON
Kafelek publikacje
Publikacje

Badania i Analizy

zielony prostokąt kartka z lupą obok białe kółko z literką "i" w środku Żółty prostokąt z dwiema książkami obok obrys granic województwa lubelskiego czerwony prostokąt na nim czarna tablica z wykresem obok biały wykres z lipą
Informacja miesięczna Publikacje Wydziału Badań i Analiz Zestawienia statystyczne

5,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2024 r.

 

wykres statystyki

  • 1.662,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.994,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 831,00 zł Dodatek aktywizacyjny
  • do 48.884,28 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
Sekretariat tel. 81 463 53 00, fax 81 463 53 05,
tel. kom. 605 90 34 76
e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl; luwu@praca.gov.pl

Punkty Doradczo-Informacyjne Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Filia WUP w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 343 45 63
e-mail: bialapodlaska-filia@wup.lublin.pl

Filia WUP w Chełmie
ul Mickiewicza 37, 22-100 Chełm
tel. 82 563 05 82
e-mail: chelm-filia@wup.lublin.pl

Filia WUP w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
tel. 84 677 66 19
e-mail: zamosc-filia@wup.lublin.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę