Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych

4 grudnia 2018 roku w Lublinie przy ul. Dworcowej 11, odbyła się szósta edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Jak co roku, Wojewódzki Urząd Pracy zaprezentował swoją ofertę informacyjną, dotyczącą poradnictwa zawodowego oraz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) i...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie w ramach trwającego konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18   Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przypomina o trwającym do 28 grudnia 2018 r. naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie ...

Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych

4 grudnia 2018 w centrum wystawienniczym Targów Lublin odbędzie się VI edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Prezydenta Miasta Lublin. Celem wydarzenia jest promowanie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w formie prezentacji aktualnych ofert zatrudnienia, projektów...

Harmonogram zajęć poradnictwa grupowego w I kwartale 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć poradnictwa grupowego w I kwartale 2019 r. organizowanych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Lublinie. Doradcy zawodowi zapraszają wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane własnym rozwojem....

Konsultacje społeczne Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie realizując zapisy art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn.zm.), corocznie opracowuje regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia. W związku z tym, przedstawiamy Regionalny Plan Działań na...

Warsztaty wiedzy o rynku pracy dla studentów PSW w Białej Podlaskiej

Doradca zawodowy z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie Filii w Białej Podlaskiej przeprowadził 22 listopada br. jednodniowe warsztaty wiedzy  o...

Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku

Szanowni Państwo, Ruszyła kolejna edycja Konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku, skierowanego do mikroprzedsiębiorstw, zatrudniających nie więcej niż 10 pracowników oraz o...

VI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie

Uprzejmie informujemy, że 23 listopada br. odbędzie się VI posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Lublinie. Wnioski w sprawie zaopiniowania kierunków kształcenia prosimy składać do 19 listopada br.

Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów

Zapraszamy do lektury kolejnej publikacji Wydziału Badań i Analiz. Jej przygotowanie było możliwe dzięki danym z urzędów pracy całego województwa oraz Głównego Urzędu Statystycznego. Ranking szkół wyższych według poziomu bezrobocia absolwentów sporządza Zespół Statystyk i Analiz od połowy lat dziewięćdziesiątych. ...

Spotkanie dotyczące realizacji projektów pozakonkursowych

Spotkanie dotyczące realizacji projektów pozakonkursowych przez Powiatowe Urzędy Pracy/Miejski Urząd Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 29 października br., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie,...

Wyświetlanie 1 - 10 z 398 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę