Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Kolejny konkurs w ramach Działania 11.1 "Aktywne włączenie"

Kolejny konkurs już 30 sierpnia 2017 roku! Do podziału 40 mln zł - kwota dofinansowania w ramach Działania 11.1 "Aktywne włączenie".

Publikacje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnionymi opracowaniami CIiPKZ z zakresu poradnictwa zawodowego.

Podnieś poziom swojej wiedzy z zakresu zamówień publicznych z Lubelską Fundacją Rozwoju

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu "Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych" organizowanym przez Lubelską Fundację Rozwoju.

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Aktywizacji osób młodych

"Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020" Spotkanie informacyjne dla osób młodych (od 15 do 29 r. ż) potencjalnych...

Perspektywy pracy w Lublinie i w województwie lubelskim - 21.07.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej opracowało wykaz zawierający zestawienie firm, które w chwili obecnej prowadzą rekrutacje pracowników (stan na 21 lipca 2017 r.).   ...

"Lubelskie na rynku pracy" 1-2/22 2017

Zapraszamy do zapoznania się z 22-tym numerem biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie "Lubelskie na rynku pracy". ...

Partnerstwo Lokalne na rzecz promocji mobilności na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie corocznie opracowuje Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia. Jest to dokument określający priorytety w zakresie polityki rynku pracy w naszym regionie i powstaje we współpracy z partnerami społecznymi. W tegorocznym dokumencie położono nacisk na  znaczenie szeroko rozumianej mobilności...

Konferencja informująco-promującą pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

27 czerwca w „Dworku Jolanta" w Czosnówce koło Białej Podlaskiej odbyła się konferencja informująco-promującą pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". Organizatorem tego spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej oraz Wydział Realizacji...

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach środków RPO

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Formy wsparcia: a)    szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy  i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności...

Włącz się aktywnie na aktywizację zawodową

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie na etapie rozstrzygnięcia kolejnych działań - to finalny etap dwóch konkursów ogłoszonych w 2016 roku w ramach Aktywnego włączenia. W związku z powyższym planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów o wartości ponad    72 mln zł.     ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 263 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę