Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Nowy harmonogram zajęć poradnictwa grupowego w IV kwartale 2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem zajęć poradnictw grupowego w IV kwartale 2017 r. organizowanych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Lublinie Doradcy zawodowi zapraszają wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane własnym...

Publikacje Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Zachęcamy do zapoznania się z uaktualnionymi opracowaniami CIiPKZ z zakresu poradnictwa zawodowego.

Warsztaty wiedzy o rynku pracy

26 kwietnia br. doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie Filii w Białej Podlaskiej przeprowadzili „Warsztaty wiedzy o rynku pracy" dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filii w Białej Podlaskiej oraz 27 kwietnia – dla studentów Państwowej...

Zasoby Informacji Zawodowych online

Doradcy zawodowi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej serdecznie zapraszają do korzystania i współtworzenia wirtualnej przestrzeni Zasobów Informacji Zawodowych.

Dni Kariery

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na Dni Kariery organizowane przez AIESEC w dniu 10 marca 2016 r. Dni Kariery to największe akademickie targi pracy, praktyk i staży w Polsce. Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, podobnie jak w poprzednim roku, będą w nich uczestniczyć i...

Perspektywy pracy w Lublinie i województwie lubelskim

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie.

Szkolenie dla doradców zawodowych z MUP i PUP

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie organizuje szkolenie „Dialog Motywujący w pracy doradcy zawodowego”. Szkolenie przeznaczone jest dla doradców zawodowych z Miejskiego i...

Perspektywy pracy w Lublinie i województwie lubelskim

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie.

Perspektywy pracy w Lublinie i województwie lubelskim - 17.08.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie.

Spotkanie dot. koordynacji poradnictwa zawodowego

Podsumowanie spotkania dot. koordynacji poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia woj. lubelskiego zorganizowane w dniu 22 kwietnia 2015 r. przez Centrum Informacji i Planowania...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę