Regionalny Program Operacyjny - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Spotkanie dla realizatorów projektów w obszarze aktywizacji zawodowej

Spotkanie dot. Działania 11.1 RPO WL - Aktywne włączenie

Spotkanie dla Wnioskodawców

Zaproszenie do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym

Spotkania dla Realizatorów projektów w obszarze Rynku Pracy i Włączenia społecznego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę