Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Przydatne strony

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE
ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
Sekretariat tel. 81 463 53 00, fax 81 463 53 05
tel. kom. 605 90 34 76
e-mail: sekretariat@wup.lublin.pl; luwu@praca.gov.pl

Filia WUP w Białej Podlaskiej
ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax 83 343 45 63
tel. kom. 605 90 34 86

Filia WUP w Chełmie
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm
tel. 82 563 05 82, 82 563 17 52
tel. kom. 605 90 34 87

Filia WUP w Zamościu
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość
tel./fax 84 677 66 17, tel. 84 677 66 18, 84 677 66 19
tel. kom. 605 90 34 88

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę