Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

„Fundusze Europejskie 2014-2020 na aktywne włączenie”

19 marca br. odbyło się przedmiotowe spotkanie informacyjne, którego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie. Tematyka ...

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie 2014-2020 na aktywne włączenie”

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie 2014-2020 na aktywne włączenie”.

Spotkania dla Realizatorów projektów w obszarze "Włączenia społecznego" RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 6 i 7 grudnia br. był organizatorem spotkań dla Realizatorów projektów w obszarze Włączenia społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

Spotkanie dla realizatorów projektów w obszarze aktywizacji zawodowej

23 marca br., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, odbyło się spotkanie dla realizatorów projektów w obszarze aktywizacji zawodowej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowych...

Spotkanie dot. Działania 11.1 RPO WL - Aktywne włączenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1 marca br. był organizatorem spotkania dedykowanego Powiatowym Centrom/Miejskim Ośrodkom Pomocy Rodzinie z terenu województwa lubelskiego, instytucji uprawnionych...

Spotkanie dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na ,,Spotkanie dla Wnioskodawców (tj. jednostki pomocy społecznej – OPS) uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Zaproszenie do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym

W związku z rozpoczęciem III naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w Krajowym Seminarium...

Dzień Mundurowy w Chełmie - relacja

Dnia 18.10.2017 r. w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Filia w Chełmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie zorganizowała Dzień Mundurowy dla młodzieży z chełmskich szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkania dla Realizatorów projektów w obszarze Rynku Pracy i Włączenia społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 3 i 4 października br. był organizatorem spotkań dla Realizatorów projektów w obszarze Rynku Pracy, jak i Włączenia społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Spotkanie informacyjne "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wydział Realizacji PO WER we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie organizuje spotkanie informacyjne "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 12 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę