Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Spotkanie dla realizatorów projektów w obszarze aktywizacji zawodowej

23 marca br., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, odbyło się spotkanie dla realizatorów projektów w obszarze aktywizacji zawodowej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowych...

Spotkanie dot. Działania 11.1 RPO WL - Aktywne włączenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1 marca br. był organizatorem spotkania dedykowanego Powiatowym Centrom/Miejskim Ośrodkom Pomocy Rodzinie z terenu województwa lubelskiego, instytucji uprawnionych...

Spotkanie dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na ,,Spotkanie dla Wnioskodawców (tj. jednostki pomocy społecznej – OPS) uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Zaproszenie do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym

W związku z rozpoczęciem III naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w Krajowym Seminarium...

Dzień Mundurowy w Chełmie - relacja

Dnia 18.10.2017 r. w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Filia w Chełmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie zorganizowała Dzień Mundurowy dla młodzieży z chełmskich szkół ponadgimnazjalnych.

Spotkania dla Realizatorów projektów w obszarze Rynku Pracy i Włączenia społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 3 i 4 października br. był organizatorem spotkań dla Realizatorów projektów w obszarze Rynku Pracy, jak i Włączenia społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Spotkanie informacyjne "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wydział Realizacji PO WER we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie organizuje spotkanie informacyjne "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu...

Spotkanie informacyjne dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na rok 2016

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego organizuje w dniu 23 listopada 2015 spotkanie informacyjne dotyczące Programu Fundusz Inicjatyw...

Spotkanie dot. koordynacji poradnictwa zawodowego

Podsumowanie spotkania dot. koordynacji poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia woj. lubelskiego zorganizowane w dniu 22 kwietnia 2015 r. przez Centrum Informacji i Planowania...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę