Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenia o konkursie - Działanie 11.2

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17. Wszystkie dokumenty dotyczące ww. konkursu w ramach Działania 11.2 dostępne są pod linkiem: ...

Spotkanie dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na ,,Spotkanie dla Wnioskodawców (tj. jednostki pomocy społecznej – OPS) uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Spotkania dla Realizatorów projektów w obszarze Rynku Pracy i Włączenia społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 3 i 4 października br. był organizatorem spotkań dla Realizatorów projektów w obszarze Rynku Pracy, jak i Włączenia społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego...

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru "Aktywnego włączenia"

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie już wkrótce rozpocznie drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru "Aktywnego włączenia" – konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR (Konkurs zamknięty nr...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru...

Kolejny konkurs w ramach Działania 11.1 "Aktywne włączenie"

Kolejny konkurs już 30 sierpnia 2017 roku! Do podziału 40 mln zł - kwota dofinansowania w ramach Działania 11.1 "Aktywne włączenie".

Włącz się aktywnie na aktywizację zawodową

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie na etapie rozstrzygnięcia kolejnych działań - to finalny etap dwóch konkursów ogłoszonych w 2016 roku w ramach Aktywnego włączenia. W związku z powyższym planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów o wartości ponad    72 mln zł.     ...

Ważna informacja: wydłużenie terminu naboru projektów w ramach konkurs zamkniętego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 Działania 11.1 Aktywne włączenie

Ważna informacja :  wydłużenie terminu naboru projektów w ramach konkurs zamkniętego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 Działania 11.1 Aktywne włączenie, szczegóły pod linkiem http://rpo.lubelskie.pl/wup/nabor-955-zmiana_regulaminu_konkursu_w_ramach.html   Termin składania wniosków Wnioski można składać w...

Wydłużony termin składanie wniosków (RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż został wydłużony termin składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie. Konkurs zamknięty nr...

Konkurs 11.1 dla OPS/MOPR

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego, ogłosił nabór projektów konkursowych dla jednostek pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego - Działanie 11.1 „Aktywne włączenie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs obejmuje...

Wyświetlanie 1 - 10 z 19 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę