Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Informacja o rozwiązaniu umowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP RPO WL) informuje, iż dnia 8 kwietnia 2019 roku, rozwiązano umowę nr RPLU.11.01.00-06-0151/17-00...

„Fundusze Europejskie 2014-2020 na aktywne włączenie”

19 marca br. odbyło się przedmiotowe spotkanie informacyjne, którego organizatorem był Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie. Tematyka ...

Spotkanie informacyjne „Fundusze Europejskie 2014-2020 na aktywne włączenie”

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Lublinie zapraszają na spotkanie informacyjne pt. „Fundusze Europejskie 2014-2020 na aktywne włączenie”.

Informacja o rozwiązaniu umowy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP RPO WL) informuje, iż dnia 1 lutego 2019 roku, na podstawie porozumienia stron rozwiązano umowę...

Przedłużony termin składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Aktywnego włączenia"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom jednostkom pomocy społecznej, podmiotów uprawnionych do aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przedłużył termin...

Współpraca ponadnarodowa w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż rozpoczęto realizację dwóch projektów umożliwiających beneficjentom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych...

Nabór wniosków w ramach "Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa" RPO WL

Pod koniec września Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił konkurs w obszarze „Aktywizacji zawodowej” w którym mogą wziąć udział Powiatowe Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy i organizacje...

Spotkania dla Realizatorów projektów w obszarze "Włączenia społecznego" RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 6 i 7 grudnia br. był organizatorem spotkań dla Realizatorów projektów w obszarze Włączenia społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

Informacja o naborze projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 9.2 na rok 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020 (dalej IP) informuje o naborze projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa" RPO WL

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego....

Wyświetlanie 1 - 10 z 42 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę