Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Informacja o naborze projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 9.2 na rok 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020 (dalej IP) informuje o naborze projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa" RPO WL

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego....

KOMUNIKAT z dnia 7 sierpnia 2018 r.

KOMUNIKAT z dnia 7 sierpnia 2018 r. w nawiązaniu do komunikatu z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie konkursu w ramach Działania 11.1 przewidzianego na III kwartał 2018 r Załączniki Komunikat z dnia 7 sierpnia 2018 r. ...

KOMUNIKAT z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie konkursu w ramach Działania 11.1 przewidzianego na III kwartał 2018 r.

KOMUNIKAT z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie konkursu w ramach Działania 11.1 przewidzianego na III kwartał 2018 r.   „W związku z zapisem Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na 2018 rok (wersja...

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił listę projektów, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLU.11.01.00-IP.02-06-004/17. Na realizacje projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach ww. konkursu dostępna jest kwota 100 mln...

Mobilny Punkt Konsultacyjno-Informacyjny

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom podmiotów uprawnionych (OPS) do aplikowania o środki Europejskiego Funduszu Społecznego, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie utworzył Mobilny Punkt...

Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie do 27 lipca 2018 roku.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Wnioski mogą...

Spotkanie dla realizatorów projektów w obszarze aktywizacji zawodowej

23 marca br., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, odbyło się spotkanie dla realizatorów projektów w obszarze aktywizacji zawodowej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowych...

Spotkanie dot. Działania 11.1 RPO WL - Aktywne włączenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 1 marca br. był organizatorem spotkania dedykowanego Powiatowym Centrom/Miejskim Ośrodkom Pomocy Rodzinie z terenu województwa lubelskiego, instytucji uprawnionych...

Wyświetlanie 1 - 10 z 34 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę