Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru...

Kolejny konkurs w ramach Działania 11.1 "Aktywne włączenie"

Kolejny konkurs już 30 sierpnia 2017 roku! Do podziału 40 mln zł - kwota dofinansowania w ramach Działania 11.1 "Aktywne włączenie".

Włącz się aktywnie na aktywizację zawodową

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie na etapie rozstrzygnięcia kolejnych działań - to finalny etap dwóch konkursów ogłoszonych w 2016 roku w ramach Aktywnego włączenia. W związku z powyższym planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów o wartości ponad    72 mln zł.     ...

Ważna informacja: wydłużenie terminu naboru projektów w ramach konkurs zamkniętego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 Działania 11.1 Aktywne włączenie

Ważna informacja :  wydłużenie terminu naboru projektów w ramach konkurs zamkniętego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 Działania 11.1 Aktywne włączenie, szczegóły pod linkiem http://rpo.lubelskie.pl/wup/nabor-955-zmiana_regulaminu_konkursu_w_ramach.html   Termin składania wniosków Wnioski można składać w...

Wydłużony termin składanie wniosków (RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż został wydłużony termin składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie. Konkurs zamknięty nr...

Konkurs 11.1 dla OPS/MOPR

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego, ogłosił nabór projektów konkursowych dla jednostek pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego - Działanie 11.1 „Aktywne włączenie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs obejmuje...

Zmiana Regulaminu Konkursu z dn. 27.11.15 - wydłużenie terminu naboru w ramach I rundy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż w dniu 27.11.2015 r. zmianie uległy Regulaminy Konkursów w ramach Działania 9.1 i 11.1 RPO WL. Zmiana dot. wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach I rundy konkursowej. Więcej informacji dot. Działnia 9.1 RPO WL Więcej informacji dot. Działania 11.1 RPO WL ...

Wyniki oceny formalnej wniosków w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – Projekty PUP RPO WL

Informacja dotycząca wyników oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu (ostateczna) w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – Projekty PUP RPO WL. Załączniki Protokół z oceny formalnej ...

Sprawozdanie MPiPS-03 na dzień 31.12.2014 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie udostępnia Sprawozdanie MPiPS-03 na dzień 31.12.2014 r. w celu wykorzystania zawartych w nim informacji przez projektodawców składających wnioski o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.1 chcących spełnić kryterium premiujące: „Grupę docelową w projekcie stanowią mieszkańcy co najmniej...

Wyniki oceny formalnej

Informacja dotycząca wyników oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – Projekty PUP RPO WL. Załączniki Informacja o wynikach oceny formalnej ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 15 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę