Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Informacja o naborze projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 9.2 na rok 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020 (dalej IP) informuje o naborze projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa" RPO WL

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego....

Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przedłuża nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie do 27 lipca 2018 roku.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę