Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Ogłoszenia o konkursie - Działanie 11.2

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17. Wszystkie dokumenty dotyczące ww. konkursu w ramach Działania 11.2 dostępne są pod linkiem: ...

Spotkanie dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na ,,Spotkanie dla Wnioskodawców (tj. jednostki pomocy społecznej – OPS) uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Zaproszenie do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym

W związku z rozpoczęciem III naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w Krajowym Seminarium...

Drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru "Aktywnego włączenia"

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie już wkrótce rozpocznie drugi nabór wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru "Aktywnego włączenia" – konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR (Konkurs zamknięty nr...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru...

Kolejny konkurs w ramach Działania 11.1 "Aktywne włączenie"

Kolejny konkurs już 30 sierpnia 2017 roku! Do podziału 40 mln zł - kwota dofinansowania w ramach Działania 11.1 "Aktywne włączenie".

Podnieś poziom swojej wiedzy z zakresu zamówień publicznych z Lubelską Fundacją Rozwoju

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu "Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych" organizowanym przez Lubelską Fundację Rozwoju.

Seminarium pt. Problemy młodzieży NEET, a aktualna sytuacja na rynku pracy województwa lubelskiego.

Termin spotkania:  9 czerwca 2017 r. godz.9.00 Miejsce Spotkania: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (sala kinowa), ul. Plac Teatralny 1, Lublin   Do udziału w seminarium...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Czwarta edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich” już tuż, tuż…. 18 - 21 maja br. Chcesz poznać więcej szczegółów ? Wejdź na stronę: www.dniotwarte.eu.

Spotkanie informacyjne "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wydział Realizacji PO WER we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie organizuje spotkanie informacyjne "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu...

Wyświetlanie 1 - 10 z 28 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę