Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4 Aktywne włączenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru...

Kolejny konkurs w ramach Działania 11.1 "Aktywne włączenie"

Kolejny konkurs już 30 sierpnia 2017 roku! Do podziału 40 mln zł - kwota dofinansowania w ramach Działania 11.1 "Aktywne włączenie".

Podnieś poziom swojej wiedzy z zakresu zamówień publicznych z Lubelską Fundacją Rozwoju

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu "Prawo zamówień publicznych z perspektywy oferenta dla pracowników przedsiębiorstw społecznych" organizowanym przez Lubelską Fundację Rozwoju.

Seminarium pt. Problemy młodzieży NEET, a aktualna sytuacja na rynku pracy województwa lubelskiego.

Termin spotkania:  9 czerwca 2017 r. godz.9.00 Miejsce Spotkania: Centrum Spotkania Kultur w Lublinie (sala kinowa), ul. Plac Teatralny 1, Lublin   Do udziału w seminarium...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Czwarta edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich” już tuż, tuż…. 18 - 21 maja br. Chcesz poznać więcej szczegółów ? Wejdź na stronę: www.dniotwarte.eu.

Spotkanie informacyjne "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020"

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Wydział Realizacji PO WER we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Chełmie organizuje spotkanie informacyjne "Aktywizacja osób młodych w ramach Programu...

Wydłużony termin składanie wniosków (RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17)

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż został wydłużony termin składanie wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie. Konkurs zamknięty nr...

40 mln dla osób młodych do 30 roku życia z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 28 grudnia 2016 r. rozstrzygnął konkurs nr POWR.01.02.01-IP.16-06-001/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i ogłosił listę rankingową.

Zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Od 9 grudnia 2015 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Wyniki oceny formalnej wniosków w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – Projekty PUP RPO WL

Informacja dotycząca wyników oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu (ostateczna) w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – Projekty PUP RPO WL. Załączniki Protokół z oceny formalnej ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 24 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę