Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Ruszył nabór do Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Jeśli jesteś beneficjentem Funduszy Europejskich i zrealizowałeś ciekawy projekt, już dziś możesz zgłosić się do akcji Dni Otwarte Funduszy Europejskich (DOFE)! Wystarczy, że od 11 do 13 maja 2018...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego Działanie 11.1 Aktywne włączenie. Wnioski mogą...

Spotkanie dla realizatorów projektów w obszarze aktywizacji zawodowej

23 marca br., w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, odbyło się spotkanie dla realizatorów projektów w obszarze aktywizacji zawodowej. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Powiatowych...

Dofinansowania na szkolenia dla pracowników

Odpowiednią ofertę dot. dofinansowania na szkolenia dla pracowników posiadają działający w naszym regionie operatorzy Bazy Usług Rozwojowych. Dysponują oni pieniędzmi...

Informacja o naborze projektów w ramach Działania 9.2

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej RPO WL 2014-2020 (dalej IP) informuje o naborze projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy...

Spotkania dla Realizatorów projektów w obszarze Rynku Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 27 i 28 listopada br. był organizatorem spotkań dla Realizatorów projektów w obszarze Rynku Pracy, jak i Włączenia społecznego Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020    Spotkania miały na celu omówienie ogólnych zasad dotyczących...

Spotkania dotyczące Aktywnego włączenia

Działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego realizowane w bieżącym 2017 roku skoncentrowane są na pomocy osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy, tj. osoby bezrobotne, niepełnosprawne czy wykluczone społecznie. Wartym podkreślenia jest główny cel ...

Spotkanie dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie oraz Gmina Lublin, jako Instytucja Pośrednicząca zaangażowana we wdrażanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych RPO WL zapraszają na spotkanie dla Wnioskodawców uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.4 Aktywne włączenie w ramach...

Ogłoszenia o konkursie - Działanie 11.2

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne, konkurs zamknięty nr RPLU.11.02.00-IZ.00-06-003/17. Wszystkie dokumenty dotyczące ww. konkursu w ramach Działania 11.2 dostępne są pod linkiem: ...

Spotkanie dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na ,,Spotkanie dla Wnioskodawców (tj. jednostki pomocy społecznej – OPS) uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Wyświetlanie 1 - 10 z 36 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę