Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

"Lubelskie na rynku pracy" 4/2018

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym (4/2018) numerem biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie "Lubelskie na rynku pracy".

Współpraca ponadnarodowa w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż rozpoczęto realizację dwóch projektów umożliwiających beneficjentom Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnych Programów Operacyjnych...

Podpisanie porozumień w sprawie realizacji w 2019 roku w województwie lubelskim programów regionalnych

W dniu 11 grudnia 2018 roku w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie odbyło się podpisanie porozumień w sprawie realizacji w województwie lubelskim programów regionalnych.   W odpowiedzi na przedstawione w Regionalnym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok województwa lubelskiego rekomendacje...

Relacja z konferencji pt. „Rynek pracy w województwie lubelskim” w Czosnówce

7 grudnia br. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej, w ramach zawiązanego w ubiegłym roku Partnerstwa Lokalnego, zorganizował w Czosnówce koło Białej Podlaskiej ostatnią już w...

Spotkania dla Realizatorów projektów w obszarze "Włączenia społecznego" RPO WL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie 6 i 7 grudnia br. był organizatorem spotkań dla Realizatorów projektów w obszarze Włączenia społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego...

Lubelskie Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych

4 grudnia 2018 roku w Lublinie przy ul. Dworcowej 11, odbyła się szósta edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Jak co roku, Wojewódzki Urząd Pracy zaprezentował swoją ofertę informacyjną, dotyczącą poradnictwa zawodowego oraz aktywizacji osób bezrobotnych i poszukujących pracy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) i...

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie

Zapraszamy organizacje pozarządowe do składania wniosków o dofinansowanie w ramach trwającego konkursu nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/18   Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przypomina o trwającym do 28 grudnia 2018 r. naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie ...

Targi Aktywności Osób Niepełnosprawnych

4 grudnia 2018 w centrum wystawienniczym Targów Lublin odbędzie się VI edycja Lubelskich Targów Aktywności Osób Niepełnosprawnych, organizowanych przez Prezydenta Miasta Lublin. Celem wydarzenia jest promowanie aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami w formie prezentacji aktualnych ofert zatrudnienia, projektów...

Harmonogram zajęć poradnictwa grupowego w I kwartale 2019 r.

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zajęć poradnictwa grupowego w I kwartale 2019 r. organizowanych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Lublinie. Doradcy zawodowi zapraszają wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane własnym rozwojem....

Konsultacje społeczne Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie realizując zapisy art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 i 1149 z późn.zm.), corocznie opracowuje regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia. W związku z tym, przedstawiamy Regionalny Plan Działań na...

Wyświetlanie 1 - 10 z 98 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę