Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Rynek pracy - perspektywa pracowników

Zapraszamy pracujących na terenie województwa lubelskiego do wypełnienia ankiety: pracujacy.webankieta.pl Zbierane są m.in. opinie na temat zmian na rynku pracy. ...

Zmiana przepisów dotyczących podmiotów świadczących usługi agencji zatrudnienia

1 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw: zobowiązujące agencje pracy tymczasowej i inne podmioty niepodlegające wpisowi do rejestru agencji zatrudnienia (m.in. Ochotnicze Hufce Pracy, centra integracji...

REBORN - wsparcie dla przedsiębiorców w województwie lubelskim!

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie partnerem regionalnym w ramach Regionalnej Grupy Interesariuszy międzynarodowego projektu REBORN.   ...

Przypomnienie o Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia

Przypominamy o obowiązku złożenia informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2017, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. - zgodnie z art. 19f. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, z późn. zm.). Powyższą informację...

Przypomnienie o Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Przypominamy o obowiązku złożenia wniosku o kontynuację działalności w 2018 roku w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych . Instytucja szkoleniowa wpisana do RIS t zobowiązana jest poinformować Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku kalendarzowym tj. w 2018. W celu...

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę