Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Zmiany w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Od 9 grudnia 2015 r. obowiązuje nowa wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013.

Konferencja zorganizowana przez Sieć Wsparcia Doradztwa Zawodowego Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego

W dniu 17 grudnia 2015 r. przedstawiciele Filii WUP w Zamościu wzięli udział w konferencji zorganizowanej  przez Sieć Wsparcia Doradztwa Zawodowego Miasta Zamość i Powiatu Zamojskiego, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Zamościu  oraz Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddz. w Zamościu. Konferencja...

Agencje zatrudnienia - przypomnienie o obowiązku złożenia informacji o działalności za rok 2015

Uprzejmie przypominamy o obowiązku złożenia informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2015, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. - zgodnie z...

Instytucje Szkoleniowe - przypomnienie o aktualizacji danych w 2016 roku

Uprzejmie przypominamy o aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Instytucja szkoleniowa wpisana do RIS jest zobowiązana powiadomić Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie o kontynuowaniu...

Szkolenie "Agencja zatrudnienia - instytucja rynku pracy"

W dniu 10 grudnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie odbyło się szkolenie pt. „Agencja zatrudnienia - instytucja rynku pracy” zorganizowane przez Państwową Inspekcję Pracy -...

Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie.

Państwowa Inspekcja Pracy prowadzi dwuletnią kampanię pod hasłem „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie.”, która stanowi odpowiedź na coraz powszechniejszy problem stresu zawodowego. Przekaz kierowany...

"Lubelskie na rynku pracy" 4/17 2015

Zapraszamy do zapoznania się ze świątecznym numerem biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie „Lubelskie na rynku pracy”, w którym m.in. dokonujemy podsumowania działalności naszego urzędu w...

Zatrudnienie wakacyjne dla studentów

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż prowadzone są zapisy studentów chętnych podjęcia zatrudnienia wakacyjnego w Niemczech na sezon 2016r. Szczegółowe informacje dot....

Zmiana Regulaminu Konkursu z dn. 27.11.15 - wydłużenie terminu naboru w ramach I rundy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż w dniu 27.11.2015 r. zmianie uległy Regulaminy Konkursów w ramach Działania 9.1 i 11.1 RPO WL. Zmiana dot. wydłużenia terminu naboru wniosków w ramach I rundy konkursowej. Więcej informacji dot. Działnia 9.1 RPO WL Więcej informacji dot. Działania 11.1 RPO WL ...

Nowy harmonogram zajęć poradnictwa grupowego w I kwartale 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z nowym harmonogramem zajęć poradnictw grupowego w I kwartale 2016 r. organizowanych w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej, Chełmie, Zamościu i Lublinie Doradcy zawodowi zapraszają wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane własnym...

Wyświetlanie 1 - 10 z 87 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę