Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania założeń konkursów regionalnych, których celem będzie pobudzenie aktywności młodzieży na rynku pracy w województwie lubelskim

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej WUP w Lublinie zamieścił informacje o zaproszeniu do składania ofert na realizację przedmiotu zamówienia, którym jest przygotowanie założeń konkursów regionalnych, których celem będzie pobudzenie aktywności młodzieży na rynku pracy w...

Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji (CAM)

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II został wybrany przez Ministerstwo Gospodarki jako jeden z Partnerów do wspólnej...

Uruchomienie programu „Pierwszy biznes — Wsparcie w starcie II”

Uprzejmie informuję, że działając na mocy art. 61t oraz art. 61g ustawy z dnia 14 marca 2014 r. zmieniającej ustawę z o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy...

Przetarg na wykonanie działań aktywizacyjnych

W dniu 7 listopada 2014r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił przetarg „na wykonanie działań aktywizacyjnych prowadzących do zatrudnienia osób długotrwale bezrobotnych z województwa lubelskiego". Przedmiotem usługi jest doprowadzenie do zatrudnienia oraz utrzymania w zatrudnieniu 1000 osób długotrwale...

Warsztaty wiedzy o rynku pracy - relacja

W dniach 21-23 oraz 29 października br. w ramach projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy - kontynuacja" odbyły się „Warsztaty wiedzy o rynku pracy". Celem warsztatów było zapoznanie uczestników ze źródłami wiedzy na temat rynku pracy a także przedstawienie oferty Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie...

Warsztaty dla potencjalnych Operatorów - realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych, organizowane w ramach projektu „Express do zatrudnienia – innowacyjny model aktywizacji osób bezrobotnych”

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczyna cykl warsztatów dla potencjalnych realizatorów usługi zlecania działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych. Celem warsztatów jest upowszechnienie wiedzy o wypracowanym w ramach projektu „Express do zatrudnienia" modelu zlecania działań aktywizacyjnych wśród...

Dodatkowe środki Funduszu Pracy dla województwa lubelskiego w 2014 roku

Miło nam poinformować, iż kolejna pula środków Funduszu Pracy, stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2014 roku, już jest do dyspozycji powiatowych urzędów pracy. Województwo lubelskie, w następnym etapie aplikowania o dodatkowe środki Funduszu Pracy, otrzymało pulę dostępnych środków w łącznej...

Nowe formy wsparcia dla klientów powiatowego urzędu pracy

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która weszła w życie 27 maja 2014 roku, wyposażyła urzędy pracy w nowe narzędzia wspierania osób bezrobotnych (Dz. U. z 2013 roku poz. 674 z późn. zm.) Zmieniono definicję osoby młodej, która objęła wszystkich do 30 roku życia , a nie jak dotychczas do...

Aktywna pomoc dla sektora oświaty - najważniejsze informacje

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza nauczycieli i pracowników sektora oświaty z województwa lubelskiego do udziału w projekcie Outplacement dla oświaty. Kto może wziąć udział w projekcie? Projekt Outplacement dla oświaty skierowany jest do 400 pracowników sektora oświaty: •...

Perspektywy pracy w Lublinie i województwie lubelskim

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej opracowano wykaz zawierający zestawienie firm, które w chwili obecnej prowadzą rekrutacje pracowników. Zobacz ...

Wyświetlanie 431 - 440 z 471 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę