Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Pierwszy w województwie lubelskim konkurs ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój - KONKURS DLA MŁODYCH

W dniu 29 czerwca 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłosił w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pierwszy konkurs. Nabór projektów prowadzony będzie od dnia 24...

Ankieta dot. monitoringu wdrażania Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok

Rozpoczynamy monitoring Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2015 rok - I półrocze. Ankieta dot. monitoringu w załączniku.

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy - nowe publikacje

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z dwoma najnowszymi opracowaniami z badań realizowanych w ramach projektu Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja. Jest to raport Monitoring ofert...

Europa to my! - zapraszamy do udziału w konkursie

Rok 2015 jest ostatnim, w którym są wydatkowane środki unijne przyznane na lata 2007-2013. Ponad 67 mld euro zostało przeznaczonych na rozwój Polski. To świetna okazja do porównań i zaprezentowania...

Ogólnopolski Konkurs Poprawy Warunków Pracy

W Twoim miejscu pracy poprawiono bezpieczeństwo pracy i ergonomię? Weź udział w 43. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Raport z działalności agencji zatrudnienia

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym raportem z działalności agencji zatrudnienia zarejestrowanych w województwie lubelskim na podstawie informacji o działalności za 2014 r. Załączniki Raport z działalności agancji...

Konferencja „Poradnictwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych – fakty czy mity?”

W dniu 16 czerwca 2015 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zorganizował konferencję „Poradnictwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych – fakty czy mity?” Realizacja programu Przedsiębiorczy...

Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął uszczegółowienie Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

W dniu 9 czerwca 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020 oraz stanowisko IZ do uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych SZOOP RPO...

Konferencja podsumowująca projekt „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”

11 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca projekt. Wzięło w niej udział 250 osób!

Nowi sygnatariusze Lubelskich Gwarancji dla Młodzieży

W dniu 11 czerwca 2015 roku 8 nowych podmiotów dołączyło do grona sygnatariuszy Partnerstwa na rzecz realizacji Zadania Lubelskie Gwarancje dla Młodzieży, które zostało podpisane 18 grudnia 2014 roku.

Wyświetlanie 361 - 370 z 448 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę