Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Porozumienie o współpracy

W dniu 14 października 2015 r. zostało zawarte porozumienie o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Stowarzyszeniem Centrum Wolontariatu w Lublinie. Celem...

Perspektywy pracy w Lublinie i województwie lubelskim

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie.

Wyniki oceny formalnej

Informacja dotycząca wyników oceny formalnej wniosków o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – Projekty PUP RPO WL. Załączniki Informacja o wynikach oceny formalnej ...

Ogłoszenie w ramach EaSI - innowacje społeczne na rzecz wspierania reform w zakresie usług społecznych

Szanowni Państwo, 16 listopada 2015 roku upływa termin składania ofert do konkursu w ramach Programu na rzecz Zatrudnienia i Innowacji Społecznych (EaSI). Tematem przewodnim konkursu VP/2015/011 są innowacje społeczne na rzecz wspierania reform w zakresie usług społecznych Celem ogłoszenia jest propagowanie...

Program „Ludzie Młodzi”

Program Regionalny województwa lubelskiego w 2015 roku Jedną z form wsparcia, wprowadzonych w 2014 r. znowelizowaną ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, są programy regionalne. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie przy współpracy z dziesięcioma powiatowymi urzędami pracy województwa lubelskiego...

Informacja w konkursie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

14 września 2015 roku w związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020, w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) zostanie rozpoczęty nabór...

Harmonogram zajęć warsztatowych w IV kwartale 2015 r organizowanych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Doradcy zawodowi zapraszają wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane własnym rozwojem do udziału w zajęciach warsztatowyxh organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie i Filiach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Udział w zajęciach to okazja do zdobycia nowej...

"OUTPLACEMENT DLA OŚWIATY" - informacja

W okresie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wraz z Partnerami - pięcioma powiatowymi urzędami pracy z województwa lubelskiego, realizuje projekt systemowy...

Ponad 62 mln zł dla młodych bezrobotnych - pierwsze umowy na środki unijne z perspektywy finansowej 2014-2020 podpisane

W piątek, 14 sierpnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w obecności Wicemarszałka Krzysztofa Grabczuka podpisał pierwsze umowy o dofinansowanie z powiatowymi urzędami pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Programu Operacyjnego Wiedza...

Perspektywy pracy w Lublinie i województwie lubelskim - 17.08.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie.

Wyświetlanie 361 - 370 z 471 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę