Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Seminarium „Mama i tata równi w pracy”

Izba Rzemieślnicza w Katowicach oraz Telewizja Polska SA z siedzibą w Warszawie Oddział Terenowy w Katowicach mają zaszczyt zaprosić na seminarium regionalne realizowane w ramach projektu:  „Mama i tata równi w pracy i w domu – Ogólnopolska kampania na rzecz promocji idei równych szans"  współfinansowanego przez...

Projekt pt. „Outplacement dla oświaty”

Informujemy, iż od 1 kwietnia 2014 roku do 30 września 2015 roku jest realizowany projekt pt. „Outplacement dla oświaty" w ramach Poddziałania 8.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.   Załączniki ...

Wirtualny Doradca – udostępniamy portal z kluczowymi wynikami badań projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja”

Bazuje na wynikach badań ofert pracy i przeprowadzonych rekrutacji oraz ścieżkach karier absolwentów, przedsiębiorców i osób zatrudnionych. Przedstawia wyniki badań w sposób jak najbardziej dopasowany do sytuacji osób funkcjonujących na regionalnym rynku pracy. Jego użytkownicy uzyskują...

Ogłoszenie: Poszukujemy absolwentów kierunków studiów: dziennikarskich, medycznych, dentystycznych, weterynaryjnych, architektonicznych, budowlanych i transportowych.

Zapraszamy do udziału w badaniu losów zawodowych absolwentów uczelni z regionu lubelskiego. Szczególnie zależy nam na informacjach od ww. grup absolwentów, także po studiach licencjackich i inżynierskich.

TARGI PRACY - 28 marca 2014 r.

Wojewódzki Urząd Pracy i Targi Lublin S.A. zapraszają do udziału w TARGACH PRACY, które odbędą się dnia 28 marca 2014r., w godz. 10:00 - 17:00, w hali wystawienniczej Targów Lublin S.A., przy ul. Dworcowej 11. Wśród wystawców - pracodawcy poszukujący pracowników w branży budowlanej, rolniczej, ogrodniczej, przemysłowej,...

Porozumienie Partnerskie zawarte…

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zorganizował w dniu 28 lutego 2014r. Konferencję inaugurującą Porozumienie partnerskie zawarte w 95-tą rocznicę powstania publicznych służb zatrudnienia. Podczas Konferencji miało miejsce uroczyste podpisanie Porozumienia w sprawie utworzenia i funkcjonowania w województwie...

Zarządzenie Nr 7/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie w sprawie wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od pracy

Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z późń. zm.) oraz §15 ust. 2 Regulaminu pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie (Zarządzenie Nr 4/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 24 stycznia 2014r). w 2014 roku wyznaczono dodatkowo dwa dni...

Wykaz zajęć aktywizacyjnych i wykaz porad grupowych w II kwartale 2014 r.

Doradcy zawodowi zapraszają wszystkie osoby, które ukończyły 18 rok życia i są zainteresowane własnym rozwojem do udziału w zajęciach aktywizacyjnych i warsztatach organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie i Filiach w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu. Udział w zajęciach to okazja...

Dodatkowe środki Funduszu Pracy dla województwa lubelskiego w 2014 roku

Miło nam poinformować, iż pierwsza pula środków Funduszu Pracy, stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2014 roku, jest już do dyspozycji powiatowych urzędów pracy. Województwo lubelskie, w pierwszym etapie aplikowania o dodatkowe środki Funduszu Pracy, otrzymało pulę dostępnych środków w łącznej...

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej zorganizował w dniu 24 lutego 2014 r. w Warszawie  uroczystą konferencję z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia . Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, publicznych służb zatrudnienia, instytucji rynku...

Wyświetlanie 361 - 370 z 378 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę