Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Dodatkowe środki Funduszu Pracy dla województwa lubelskiego w 2014 roku

Miło nam poinformować, iż pierwsza pula środków Funduszu Pracy, stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2014 roku, jest już do dyspozycji powiatowych urzędów pracy. Województwo lubelskie, w pierwszym etapie aplikowania o dodatkowe środki Funduszu Pracy, otrzymało pulę dostępnych środków w łącznej...

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej zorganizował w dniu 24 lutego 2014 r. w Warszawie  uroczystą konferencję z okazji Dnia Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia . Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, publicznych służb zatrudnienia, instytucji rynku...

Konferencja inaugurująca Porozumienie partnerskie

Miło nam poinformować, iż w dniu 28 lutego 2014 r. o godz. 11.00 w Hotelu Mercure Lublin Centrum w Lublinie, odbędzie się Konferencja inaugurująca Porozumienie partnerskie zawarte w 95-tą rocznicę powstania publicznych służb zatrudnienia organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. ...

Targi Edukacyjne „Edukacja 2014”

W dniach 18-19 lutego 2014 r. w siedzibie Targów Lublin S.A odbyła się X jubileuszowa edycja Targów Edukacyjnych „Edukacja 2014". W tym czasie swoją ofertę edukacyjną zaprezentowały szkoły ponadgimnazjalne i uczelnie z naszego województwa, a także z różnych miast Polski. Odbyły się...

Gwarancje dla młodzieży w Polsce

W dniu 6 lutego 2014 roku, Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak – Kamysz, wystosował pismo skierowane do starostów powiatów, prezydentów miast i dyrektorów powiatowych urzędów pracy, dotyczące realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce. Założenia powyższego postulatu skupiają się wokół zapewnienia młodym...

Spotkanie dotyczące „Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020”

W związku z przyjęciem Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014 – 2020", Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego zaprasza organizacje pozarządowe zainteresowane konkursem, na spotkanie informacyjne dotyczące prezentacji...

Zapraszamy do udziału w badaniu losów absolwentów szkół wyższych

Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy w ramach projektu systemowego PO KL prowadzi badania losów absolwentów. Tegoroczna edycja skierowana jest wyłącznie do absolwentów szkół wyższych, którzy po roku 2003 ukończyli studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na uczelni z województwa lubelskiego. Krótkie badanie on-line...

Przypomnienie o obowiązku złożenia informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2013

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przedstawienia Marszałkowi Województwa Lubelskiego informacji o działalności agencji zatrudnienia za rok 2013,  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2014 r. - zgodnie z art. 19f. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z...

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

W dniu 21 listopada 2013 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy /Dz.U. z 2013 r., poz. 1291/. Ustawa określa zasady przyznawania przedsiębiorcom bezzwrotnych świadczeń  (pomocy de minimis) z : 1. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na wynagrodzenia...

Przypomnienie o aktualizacji danych instytucji szkoleniowej w 2014 roku w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych

Uprzejmie przypominamy o aktualizacji danych w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych. Instytucja szkoleniowa wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest zobowiązana powiadomić Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie  w formie papierowej lub elektronicznej o kontynuowaniu działalności szkoleniowej w kolejnym roku...

Wyświetlanie 351 - 360 z 360 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę