Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Pracowałeś w oświacie? Może własny biznes …

Własna działalność gospodarcza to niezależność, ale i odpowiedzialność. Sam pomysł na sprawnie działającą na rynku firmę to wielkie wyzwanie, ale też ogromna szansa. W ramach projektu Outplacement dla oświaty środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej są jedną z przewidzianych form wsparcia. Projekt skierowany jest do...

Doradcy zawodowi na Targach Pracy dla osób z niepełnosprawnością

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie uczestniczyli w Targach pracy, praktyk i staży dla osób z niepełnosprawnością. Targi odbyły się w 17 lipca 2014 r. w hotelu Mercure w Lublinie przy Alejach Racławickich 12. Ich organizatorem była Agencja Zatrudnienia...

Rekrutacja do projektu dla nauczycieli!

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie wraz z Partnerami, w okresie od kwietnia 2014 roku do września 2015 roku, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizuje projekt systemowy „Outplacement dla oświaty". Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych uczestników. Do udziału w projekcie...

Zapraszamy do nadsyłania artykułów

W ramach projektu „Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy – kontynuacja" utworzono półroczne czasopismo pt. „Badania i analizy rynku pracy województwa lubelskiego". Zapraszamy do przesyłania własnych artykułów dotyczących zagadnień rynku pracy, edukacji, doświadczenia instytucjonalnego, które mogą zostać opublikowane w...

Dodatkowe środki Funduszu Pracy dla województwa lubelskiego w 2014 roku

Miło nam poinformować, iż kolejna pula środków Funduszu Pracy, stanowiących rezerwę Ministra Pracy i Polityki Społecznej w 2014 roku, jest już do dyspozycji powiatowych urzędów pracy. Województwo lubelskie, w następnym etapie aplikowania o dodatkowe środki Funduszu Pracy, otrzymało pulę dostępnych środków w łącznej...

Województwo lubelskie najlepsze w kraju

Z przyjemnością informujemy, iż zgodnie z informacją zamieszczoną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu „Efektywność działań aktywizujących realizowanych przez powiatowe urzędy pracy w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2013 roku"...

Raport z działalności agencji zatrudnienia za 2013 r.

Raport z działalności agencji zatrudnienia zarejestrowanych w województwie lubelskim - na podstawie informacji o działalności za 2013 rok Zobacz

Ogłoszenie o sprzedaży samochodu służbowego w drodze przetargu ustnego (licytacji)

... ZOBACZ OGŁOSZENIE

Nowe informacje o szkoleniach i dotacjach na działalność gospodarczą

Informujemy, że na naszej stronie, zostały zamieszczone aktualne informacje o szkoleniach dla osób bezrobotnych, osób bezrobotnych z niepełnosprawnością oraz pracujących a także informacje o dotacjach ze środków unijnych na własną działalność gospodarczą. Zakładka: Kształcenie ustawiczne/ Szkolenia w ramach POKL ...

Konferencja prezentująca Efekty Pilotażu realizowanego na rzecz promocji poradnictwa zawodowego

W dniu 29 maja 2014 roku odbyła się konferencja prezentująca Efekty Pilotażu realizowanego na rzecz promocji poradnictwa zawodowego. Wydarzenie to stanowi podsumowanie działań podjętych przez Wydział Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, ukierunkowanych na wzmocnienie roli poradnictwa zawodowego w...

Wyświetlanie 331 - 340 z 360 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę