Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Perspektywy pracy w Lublinie i województwie lubelskim - 26.05.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej opracowało wykaz zawierający zestawienie firm, które w chwili obecnej prowadzą rekrutacje pracowników. ...

Warsztaty wiedzy o rynku pracy

Doradcy zawodowi z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Lublinie przeprowadzili 27 maja br. jednodniowe warsztaty wiedzy  o rynku pracy dla młodzieży i kadry szkół ponadgimnazjalnych. Celem warsztatów było przekazanie aktualnych informacji na temat zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje, umiejętności i...

Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w Areszcie Śledczym

W ramach zawartego w dniu 14.05.2015 r. Porozumienia o współpracy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie a Aresztem Śledczym w Lublinie, w dniach 20-29 maja br. w Areszcie odbędą się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy. Zajęcia dla osadzonych, którzy niedługo opuszczą jednostkę penitencjarną, mają na celu...

Nabór osób zainteresowanych wpisem do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020

Zarząd Województwa Lubelskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ogłasza nabór osób zainteresowanych wpisem do Wykazu kandydatów...

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2015

Od 7 do 10 maja po raz drugi w województwie lubelskim odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich. W tym czasie w całym regionie będzie można odwiedzić ok. 50 miejsc i obiektów, które powstały lub...

Szkolenia dla kadry szkół gimnazjalnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Krajowy Ośrodek  Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej zapraszają przedstawicieli szkół gimnazjalnych do udziału w szkoleniu: „Doradztwo zawodowe - od diagnozy do ewaluacji - praktyczne wsparcie kadry szkół gimnazjalnych" Celem szkolenia jest podnoszenie jakości usług...

Spotkanie dot. koordynacji poradnictwa zawodowego

Podsumowanie spotkania dot. koordynacji poradnictwa zawodowego w publicznych służbach zatrudnienia woj. lubelskiego zorganizowane w dniu 22 kwietnia 2015 r. przez Centrum Informacji i Planowania...

Międzynarodowa konferencja Gwarancje dla młodzieży i nowe instrumenty rynku pracy szansą na rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych

W dniu 20 kwietnia 2015 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się międzynarodowa konferencja "Gwarancje dla młodzieży i nowe instrumenty rynku pracy szansą na rozwój przedsiębiorczości ludzi młodych"....

Perspektywy pracy w Lublinie i województwie lubelskim - 17.04.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej opracowało wykaz zawierający zestawienie firm, które w chwili obecnej prowadzą rekrutacje pracowników. ...

Prace nad uszczegółowieniem RPO 2014-2020

Informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 będzie pełnić funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi Priorytetowej 9 – Rynek pracy oraz Osi Priorytetowej 11 – Włączenie społeczne. W związku...

Wyświetlanie 311 - 320 z 385 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę