Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Nowy system STOR

Informujemy, że od dnia 1 sierpnia 2015 r. sprawy dotyczące rejestrów RIS i KRAZ obsługiwane są w nowym systemie teleinformatycznym STOR.

Przypominamy o funkcjonowaniu nowej strony RPO WL 2014-2020

Od 20 lipca, całkowicie zmieniły się wygląd i zawartość strony internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Powstanie nowego serwisu jest związane z uruchomieniem...

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020

W dniu 7 lipca 2015 r. Zarząd Województwa Lubelskiego, Uchwałą nr XLIII/833/2015, zatwierdził zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego...

Ogłoszenie o naborze kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (zwany dalej IP PO WER) zaprasza do składania wniosków o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w dziedzinie zatrudnienie. Ogłoszenie o naborze...

Perspektywy pracy w Lublinie i województwie lubelskim - 21.07.2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej opracowało wykaz zawierający zestawienie firm, które w chwili obecnej prowadzą rekrutacje pracowników. ...

Spotkania informacyjno-promocyjne

Spotkania informacyjno-promocyjne dotyczące konkursu nr POWR.01.02.02-IP.16-06-001/15 Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zaprasza podmioty i instytucje zainteresowane aplikowaniem o środki Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych w...

Wydłużenie naboru projektów pozakonkursowych nr RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/15 w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie informuje, iż dla naboru nr: RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/15 nabór wniosków prowadzony będzie w terminie od 6 lipca 2015 r. do 31 lipca 2015 r. do godz. 15.30

Nabór ankieterów

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie realizujący „Badanie satysfakcji klienta” ogłasza nabór kandydatów na ankieterów do badania realizowanego na terenie wszystkich powiatów w województwie lubelskim....

"Lubelskie na rynku pracy" 2/15 2015

Zapraszamy do lektury drugiego w tym roku numeru biuletynu informacyjnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie „Lubelskie na rynku pracy".

Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie.

Państwowa Inspekcja Pracy rozpoczyna dwuletnią kampanię pod hasłem „Stres w pracy? Znajdź rozwiązanie.”, która stanowi odpowiedź na coraz powszechniejszy problem stresu zawodowego. Przekaz kierowany...

Wyświetlanie 261 - 270 z 360 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę