Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w obszarze włączenia społecznego

Od 29 września br. Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie,  współdziałając z Gminą Lublin, prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.4  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Aktywne włączenie tym razem jest inicjowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji...

Spotkanie dla Wnioskodawców

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie zaprasza na ,,Spotkanie dla Wnioskodawców (tj. jednostki pomocy społecznej – OPS) uprawnionych do składania wniosków o dofinansowanie projektu w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie, Osi Priorytetowej 11 Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa...

Zaproszenie do udziału w Krajowym Seminarium Informacyjnym

W związku z rozpoczęciem III naboru projektów w priorytetach 1-3 transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego, Ministerstwo Rozwoju serdecznie zaprasza do udziału w Krajowym Seminarium...

Odkryj swoje talenty ... spotkanie doradców zawodowych CIiPKZ z Zamościa z uczniami klas maturalnych w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery

Odkryj swoje talenty, pod takim hasłem w dniu 19 października 2017 r. odbyło się spotkanie doradców zawodowych z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Filii w...

Filia w Chełmie wspiera szkolnych doradców zawodowych

19 października 2017r. w Filii w Chełmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie odbyły się Warsztaty wiedzy o rynku pracy w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. W Warsztatach uczestniczyli...

Relacja z IV i V dnia IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Białej Podlaskiej

IV dzień (19 października) Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Filii w Białej Podlaskiej był ponownie poświęcony zawodom mundurowym. Natomiast 20 października pracownicy i studenci/słuchacze z...

Dzień Mundurowy w Chełmie - relacja

Dnia 18.10.2017 r. w ramach IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Filia w Chełmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie zorganizowała Dzień Mundurowy dla młodzieży z chełmskich szkół ponadgimnazjalnych.

Warsztaty wiedzy o rynku pracy - relacja

17 października 2017r. w Chełmie odbyły się Warsztaty wiedzy o rynku pracy zorganizowane przez Filię w Chełmie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie. Spotkanie odbyło w ramach Partnerstwa lokalnego na...

II i III dzień IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Białej Podlaskiej

17 i 18 października br. podczas IX Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery Filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej zorganizowała Eurolekcje (17.10) oraz dzień poświęcony zawodom informatycznym...

Relacja z pierwszego dnia Dni Otwartych Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Białej Podlaskiej

W dniach 16 – 20 października 2017 roku obchodzony jest IX Ogólnopolski Tydzień Kariery, którego  hasło brzmi: „Ja na rynku pracy: moje talenty i moje kompetencje". W tym...

Wyświetlanie 11 - 20 z 297 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę