Aktualności urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nagłówek

Aktualności

Zaproszenie na spotkanie dotyczące Aktywizacji osób młodych

"Aktywizacja osób młodych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020" Spotkanie informacyjne dla osób młodych (od 15 do 29 r. ż) potencjalnych...

Perspektywy pracy w Lublinie i w województwie lubelskim - 21.07.2017 r.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat perspektyw zatrudnienia w Lublinie oraz w województwie. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej opracowało wykaz zawierający zestawienie firm, które w chwili obecnej prowadzą rekrutacje pracowników (stan na 21 lipca 2017 r.).   ...

"Lubelskie na rynku pracy" 1-2/22 2017

Zapraszamy do zapoznania się z 22-tym numerem biuletynu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie "Lubelskie na rynku pracy". ...

Partnerstwo Lokalne na rzecz promocji mobilności na rynku pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie corocznie opracowuje Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia. Jest to dokument określający priorytety w zakresie polityki rynku pracy w naszym regionie i powstaje we współpracy z partnerami społecznymi. W tegorocznym dokumencie położono nacisk na  znaczenie szeroko rozumianej mobilności...

Konferencja informująco-promującą pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

27 czerwca w „Dworku Jolanta" w Czosnówce koło Białej Podlaskiej odbyła się konferencja informująco-promującą pt. „Krajowy Fundusz Szkoleniowy oraz Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020". Organizatorem tego spotkania był Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Filia w Białej Podlaskiej oraz Wydział Realizacji...

Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach środków RPO

Zapraszamy do zapoznania się z listą projektów, które są finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Formy wsparcia: a)    szkolenia oraz doradztwo (indywidualne i grupowe) umożliwiające uzyskanie wiedzy  i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności...

Włącz się aktywnie na aktywizację zawodową

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie na etapie rozstrzygnięcia kolejnych działań - to finalny etap dwóch konkursów ogłoszonych w 2016 roku w ramach Aktywnego włączenia. W związku z powyższym planowane jest podpisanie umów o dofinansowanie realizacji projektów o wartości ponad    72 mln zł.     ...

Rozstrzygnięcie konkursów: RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16 oraz RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 27.06.2017 r. podjął uchwałę dot. rozstrzygnięcia konkursów nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/16 oraz RPLU.11.01.00-IP.02-06-003/16 ogłoszonych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020.   W związku z...

Ważna informacja: wydłużenie terminu naboru projektów w ramach konkurs zamkniętego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 Działania 11.1 Aktywne włączenie

Ważna informacja :  wydłużenie terminu naboru projektów w ramach konkurs zamkniętego nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17 Działania 11.1 Aktywne włączenie, szczegóły pod linkiem http://rpo.lubelskie.pl/wup/nabor-955-zmiana_regulaminu_konkursu_w_ramach.html   Termin składania wniosków Wnioski można składać w...

Informacja dla podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w związku ze zmianą przepisów

Nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia w związku z nowelizacją ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065, t.j.) oraz wejściem w życie nowego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie wzorów dokumentów...

Wyświetlanie 11 - 20 z 269 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę