Regionalny Program Operacyjny - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Informacja o naborze projektów pozakonkursowych Powiatowych Urzędów Pracy w ramach Działania 9.2 na rok 2019

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach "Działania 9.1 Aktywizacja zawodowa" RPO WL

Przedłużenie naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę