Regionalny Program Operacyjny - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Wyniki oceny formalnej

Przypominamy o funkcjonowaniu nowej strony RPO WL 2014-2020

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020

Wydłużenie naboru projektów pozakonkursowych nr RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/15 w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza pierwszy nabór projektów pozakonkursowych PUP/MUP na rok 2015 w ramach Działania 9.2 RPO WL 2014-2020

Wyświetlanie 41 - 45 z 45 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę