Regionalny Program Operacyjny - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Kromka Chleba

Wyniki oceny formalnej

Przypominamy o funkcjonowaniu nowej strony RPO WL 2014-2020

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020

Wydłużenie naboru projektów pozakonkursowych nr RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/15 w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

Wyświetlanie 46 - 50 z 51 rezultatów.
Pozycji na stronę: 5

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę