Regionalny Program Operacyjny - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie


Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie – konkurs wyłącznie dla OPS/MOPR 2017r.

Wydłużony termin składanie wniosków (RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17)

Działanie 9.2 Aktywizacja zawodowa - projekty PUP - 2017

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-001/17

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 11.1 Aktywne włączenie Konkurs zamknięty nr RPLU.11.01.00-IP.02-06-002/17

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI)

Konsultacje społeczne w ramach działania 11.1

Konsultacje społeczne w ramach działania 9.2

Aktualne nabory w 2017 r.

Nabór kandydatów do komisji konkursowych

Konwent NGO

Ogłoszenie w sprawie naboru kandydatów do komisji konkursowych

Zmiana Regulaminu Konkursu z dn. 27.11.15 - wydłużenie terminu naboru w ramach I rundy

Wyniki oceny formalnej wniosków w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – Projekty PUP RPO WL

Sprawozdanie MPiPS-03 na dzień 31.12.2014 r.

Kromka Chleba

Wyniki oceny formalnej

Przypominamy o funkcjonowaniu nowej strony RPO WL 2014-2020

Zmiany w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych RPO WL 2014-2020

Wydłużenie naboru projektów pozakonkursowych nr RPLU.09.02.00-IP.02-06-NB1/15 w ramach Działania 9.2 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie ogłasza pierwszy nabór projektów pozakonkursowych PUP/MUP na rok 2015 w ramach Działania 9.2 RPO WL 2014-2020

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę